TERAPIA LOGOPEDYCZNA

In-Sens

Terapia logopedyczna

zapoznaj się z nasza ofertą zajęć

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem to bez wątpienia najważniejsza potrzeba psychiczna każdego człowieka. Porozumiewanie się za pomocą mowy jest naturalne i bezproblemowe dla większości dzieci i dorosłych. Mowa pozwala na wzajemne komunikowanie się dwóch osób, wyrażenie własnych uczuć, myśli, potrzeb, wymianę informacji.

Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola objęte są opieką logopedyczną, zarówno profilaktyką, jak i terapią.   Każdy przedszkolak ma indywidualne zajęcia logopedyczne kilka razy w tygodniu.

U dzieci których mowa jest poważnie zaburzona wprowadzamy adekwatnie do jego potrzeb wspomagające lub alternatywne sposoby porozumiewania się.

Zadaniem terapeutów jest szukanie jak najlepszego rozwiązania do porozumiewania się dziecka z otoczeniem. Do takiego kontaktu możemy wykorzystać komunikację niewerbalną, która za pomocą obrazków, gestów lub znaków pozwoli dziecku na porozumiewanie się z otoczeniem oraz stanowić będzie zaczątek w rozwoju mowy. Kluczem do sukcesu w terapii jest takie zorganizowanie sytuacji komunikacyjnych z uczniem, by zapewnić mu zarówno okazję, jak i możliwość do użycia pomocy komunikacyjnej.

Jakie systemy komunikacji wykorzystujemy?

Aby osiągnąć w miarę funkcjonalną komunikację ważne jest, żeby sposób przekazywania informacji był zrozumiały dla osób uczestniczących w porozumiewaniu się. W związku z tym dla osób nie mówiących lub mających trudności z mową opracowano systemy komunikacji które wykorzystujemy w naszej placówce.

  1. Gesty są naturalnym sposobem komunikacji. Używają ich zarówno osoby mówiące, jak i osoby z dysfunkcją w tym zakresie. Wiele gestów jest naturalnych, pojawiają się spontanicznie lub są uwarunkowane kulturowo jak np. tak (kiwnięcie głową), nie (kręcenie głową), do widzenia,
  2. Makaton – gesty/znaki graficzne. Jest to opracowany system gestów – uproszczony i w miarę możliwości dostosowany  do potrzeb użytkowników. Wiele z gestów jest gestami naturalnymi. Jednak dzięki rozpowszechnieniu systemu osoba niemówiąca ma możliwość porozumiewania się w taki sam sposób w wieloma osobami w różnych miejscach – w przedszkolu, w szkole, w domu, itd.  Makaton to również system znaków graficznych: czarny rysunek na białym tle, łatwy do narysowania, schematyczny, podpis nad obrazkiem
  3. Picture Communication Symbols (PCS) : jest zbiorem prostych rysunków oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania się. Są to czasowniki, rzeczowniki, przyimki, zaimki, przymiotniki. Symbole PCS są bardzo proste, wręcz symboliczne, powinny być podpisane.
  4. Piktogramy: biały symbol na czarnym tle, często wybierany w komunikacji z osobami  słabowidzącymi, podpis nad obrazkiem
  5. Fotografia: fotografie osób, przedmiotów bliskich dziecku używane najczęściej na początkowych etapach wprowadzania komunikacji lub obok innego systemu obrazkowego
  6. Komunikatory: są to urządzenia niezależne od komputera, które mają za zadanie wspomóc komunikację, nagrywa się na nie wiadomości (słowa, zdania), które można następnie odtworzyć poprzez naciśnięcie przycisku. Każdy komunikat może być odtwarzany dowolną ilość razy. Komunikatory mogą zawierać od jednej po kilkaset wiadomości.
  7. Specjalistyczne oprogramowanie wspomagające komunikację: Stanowi oddzielną grupę pomocy dla osoby niemówiącej jest zainstalowane na komputerze, tablecie, telefonie. Baza symboli oprogramowania sprawiają, że są one dostępne również dla osób nie potrafiących czytać i pisać, natomiast syntezator mowy pozwala osobie niemówiącej na głośne wyrażanie swoich emocji, potrzeb, opinii, akceptować lub negować, a także proponować własne rozwiązania. Bogate funkcje programów wspomagających komunikację pozwalają na przygotowywanie indywidualnych plansz edukacyjnych, zadaniowych wspomagających naukę czytania, pisania, rozróżniania i nazywania przedmiotów, kształtów, kolorów, odgłosów.
  8. PECS– system funkcjonalnego porozumiewania osób z autyzmem opracowany przez Pyramid Approach to Education.

 

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE