TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

In-Sens

Terapia EEG Biofeedback

zapoznaj się z nasza ofertą zajęć

EEG-Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to metoda stworzona przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Początkowo wykorzystywano ją do szkolenia astronautów, którzy w dużym stresie musieli wykonywać trudne i złożone czynności. Od prawie 60 lat jest także wykorzystywana przez jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia pilotów oraz sportowców, polityków, ludzi biznesu.

Terapia ma na celu poprawę efektywności mózgu i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Treningi polegają na przekazywaniu pacjentowi przez terapeutę sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje (np. fale mózgowe,napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Dlatego można powiedzieć, że w skrócie Biofeedback to nauka używania własnego mózgu. Celem terapii jest więc wytworzenie utrwalonych odpowiednich wzorców reagowania, np. nadzwyczajnej koncentracji umysłu przy dużej relaksacji. Wszystko to dzieje się poza świadomym działaniem trenującego gdy poprzez wytworzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego wytwarza się proces uczenia pozytywnych wzorów.

 

EEG Biofeedback jest wskazaną metodą terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju już od 2 roku życia, dla dzieci nadpobudliwych od lat 4.

Największą grupę dzieci i młodzieży, korzystających z terapii stanowią:

  • dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi)
  • dzieci z zaburzeniami uczenia się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)
  • dzieci z zaburzeniami zachowania (agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem)
  • dzieci po wypadkach, urazach głowy,
  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera.

Terapia EEG Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, pamięć, wiarę w siebie, organizację swoich poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł, polepsza jakość i ilość snu.

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE