MUZYKOTERAPIA/RYTMIKA

In-Sens

MUZYKOTERAPIA/RYTMIKA

zapoznaj się z nasza ofertą zajęć

Zajęcia muzyczno-rytmiczne mają ogromne znaczenie  w procesie wychowawczym dziecka. Pozwala ona m.in. na wyrażanie siebie, nawiązywanie kontaktu z innymi i rozwija emocjonalnie. Dzięki muzyce możemy rozwijać świadomość własnego ciała, uczyć koncentracji, ćwiczyć pamięć i wyobraźnię. Dzieci mające okazję do słuchania różnorodnej muzyki od najwcześniejszych lat, stają się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym czy społecznym.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne zaspokajają podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka z niepełnosprawnością, rozwijają umiejętności interpersonalne, predyspozycje muzyczne oraz takie procesy jak: mowę, spostrzeganie, koncentrację uwagi, myślenie. To właśnie dzięki muzyce ,,młody człowiek’’ poznaje świat, doświadcza go i przeżywa. Motorem działania  i rozwoju dziecka jest kontakt z szeroko rozumianą rzeczywistością. Rytm i współbrzmienie są środkiem o niezrównanej sile działania. Zajęcia ruchowe połączone z muzyką są wyjątkowym zespołem bodźców stwarzających szczególne warunki do własnej aktywności dziecka, rozwijania jego autonomii, umiejętności komunikowania się, a same w sobie są bardzo atrakcyjną nagrodą.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne realizuje także ważne cele wychowawcze:

  • uczą społecznych zachowań
  • rozwijają zdolności kontaktowania się
  • kształtują zdolność wczuwania się
  • dziecko wyrabia poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
  • uczy się samodzielności i przystosowania do grupy jak również niezależnego odpowiedzialnego postępowanie wewnątrz grupy rówieśniczej
  • buduje poczucie własnej wartości, pewności siebie i zaufania do siebie
    dziecko nabywa umiejętność samooceny, decydowania o sobie

Dziecko poprzez zajęcia muzyczne jest bardziej radosne, szczęśliwe, zintegrowane z grupą rówieśniczą, zrelaksowane. Te i inne ważne atuty odnajdują terapeuci podczas swojej pracy z uczniami. Wielorakość metod i środków pozwala im poprzez zabawę wydobyć, rozwinąć i kształtować poprawne postawy podczas wykonywania dowolnego ruchu czy słuchania muzyki.

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE