RAMOWY ROZKŁAD DNIA

In-Sens

Ramowy rozkład dnia

rok szkolny 2018/2019

0800 - 0845

Schodzenie się dzieci, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, indywidualne zajęcia terapeutyczne.

0845 - 0900

Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

0900 - 0945

Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe i opiekuńcze), wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

0945 - 1000

Zabawy relaksacyjne.

1000 - 1130

Zajęcia dydaktyczne integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych, poprzez zajęcia rozwijające różne formy aktywności. Sytuacje edukacyjne w ramach określonych obszarów tematycznych. Inspirowanie do podejmowania zadań w określonych obszarach umiejętności. Zabawy dydaktyczne, praca w zespołach, działalność twórcza. Zabawy i gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

1130 - 1200

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Obiad.

1200 - 1300

Czas warsztatowy. Ćwiczenia stymulacyjne (indywidualne, grupowe) z dziećmi. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Kontynuowanie podjętych działań, czynności porządkowe na sali zabaw.

1300 - 1400

Czas otwarty – rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy i gry dydaktyczne, układanki stolikowe. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci. Słuchanie bajek, opowiadań nauczycieli na podstawie literatury dziecięcej. Indywidualna praca z dziećmi. Indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami.

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE