PORADNIK RODZICA

In-Sens

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

27 kwietnia 2019

Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie

        Maria Grzegorzewska

Potrzeba komunikacji to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Jednym z ważniejszych celów w naszym przedszkolu jest poszukiwanie sposobów, które pozwolą naszym podopiecznym zaspokoić potrzebę komunikowania się. W pracy nad komunikacją wykorzystujemy AAC – komunikację wspomagającą i alternatywną: system komunikacji PECS (Picture Exchange Communication System) oraz system gestów Makaton.   

Makaton – system gestów i symboli graficznych. Jest to wspomagający i alternatywny sposoby porozumiewania się.  W metodzie tej wykorzystuje się proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się  służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy normalna, gramatyczna mowa. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne,  korzystają  z nich dzieci, które mają trudności z  wykonaniem  gestu.  Wówczas wskazują  na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania. 

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) – zastępuje ona mowę w sytuacji, kiedy dziecko nie jest w stanie jej używać ani rozwinąć.  Celem komunikacji wspomagającej jest wzmocnienie, uzupełnienie i jednocześnie rozwijanie mowy u podopiecznych , którzy używają mowy w dźwiękowej w sposób niewystarczający do pełnego zrozumienia.  Zazwyczaj oparta jest na gestach, które w miarę rozwoju i używania mowy są wycofywane z procesu porozumiewania się.

Głównym celem AAC jest umożliwienie dziecku skutecznego porozumiewania się z otoczeniem. Często  pozwala na wygaszenie trudnych zachowań (np. krzyk, płacz), wynikających z poczucia braku zrozumienia przez innych , daje możliwość wyrażania swoich próśb, potrzeb oraz wyborów. Wzmacnia poczucie własnej wartości. 

Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE