O NAS

In-Sens

Misja i cele

CZYM SIĘ KIERUJEMY

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS został stworzony dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
 • z autyzmem,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Grupa maksymalnie liczy 7 dzieci, grupę prowadzi dwóch nauczycieli.

Misją przedszkola jest stworzenie każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości, podążanie za indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
Celem placówki jest niesienie w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wieloaspektowej pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej dzieciom i ich rodzinom oraz jak najlepsze przygotowywanie dzieci do funkcjonowania w środowisku społecznym: rodzinie, grupie rówieśniczej oraz otoczeniu.

W swej pracy terapeutycznej skupiamy się na:

 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • budowanie relacji rówieśniczych poprzez integracji z rówieśnikami,
 • praca nad samodzielnością i samoobsługą,
 • kształtowanie zdolności kierowanej i spontanicznej zabawy rówieśniczej,
 • uczenie wspólnej zabawy,
 • budowanie umiejętności mowy,
 • wyrażanie potrzeb i emocji,
 • stymulowanie sfery poznawczej.

Zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia ręki,
 • terapia logopedyczna,
 • alternatywne metody komunikacji,
 • terapia biofeedba,
 • zajęcia integracji sensorycznej,
 • Program Knillów „Świadomość ciała. Dotyk i komunikacja”,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metody Pedagogiki Zabawy Klanza.

Rodzicom oferujemy:

 • konsultacje
 • spotkania rodzinne
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze

Atuty przedszkola:

 • wszechstronna opieka psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna
 • stosujemy nowatorskie metody edukacyjne
 • przygotowujemy dziecko, na miarę jego możliwości, do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • rozwijamy zainteresowania i talenty dzieci organizując dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne, sportowe, plastyczno-techniczne
 • dbamy aby nasze dzieci w przedszkolu czuły się bezpiecznie
 • pracujemy w dobrze wyposażonych salach
 • uczymy dzieci życia społecznego poprzez uczestnictwo w działaniach kulturalnych, turystycznych i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

Jesteśmy zespołem, który posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnoprawnością.

Tradycją przedszkola są takie uroczystości jak: Dzień przedszkolaka powiązany z pasowaniem nowych dzieci na przedszkolaków, Zabawa Mikołajkowa, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Światowy dzień Zespołu Downa, Paraolimpiada, Dzień Świadomości nt. Autyzmu, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, zakończenie Roku Szkolnego i inne.

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE