KADRA

In-Sens

Renata Górska

OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA SI

OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA SI

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończyłam również studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola, uzyskując tytuł pedagoga specjalnego. Pracowałam z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z dziećmi z różnymi wadami genetycznymi.

Podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam się zawodowo uczestnicząc w kursach zawodowych i szkoleniach, było to: metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, trzystopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

W pracy z dzieckiem ważne dla mnie jest prowadzenie zajęć adekwatnie do założeń programu zajęć z uwzględnieniem bieżących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; wspieranie go w rozwoju emocjonalnym, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Istotna jest również współpraca z rodzicami dziecka ukierunkowana na wymianę informacji na temat funkcjonowania dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Renata Górska

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE