KADRA

In-Sens

Joanna Pęczyńska

Psycholog

PSYCHOLOG

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Psychologia w specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy oraz metod i technik pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wspierania rozwoju, m.in.: – Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – szkolenie kwalifikacyjne. – Stanford-Binet 5 – Podstawowa i zaawansowana interpretacja wyników. – Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria 5/6 R – szkolenie kwalifikacyjne. – Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. – Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. – Kurs Trening Umiejętności Społecznych.– AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – szkolenie I i II  stopnia. – Rozwój komunikacji u osób z ASD.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki i staże, m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Klinice Psychiatrii Szpitala Bielańskiego a także w pracy zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej jako asystent – cień dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poszerza wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do dziecka, nacechowanym życzliwością, cierpliwością, empatią i optymizmem a także  na wspieraniu rodziców i całej rodziny. 

Joanna Pęczyńska

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE