KADRA

In-Sens

Joanna Michalczyk

Wychowawca grupy, oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy

Wychowawca grupy, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyłam również Medyczne Studium Zawodowe i uzyskałam tytuł Terapeuty zajęciowego oraz studia podyplomowe w zakresie Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk zawodowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Aktualnie jestem zatrudniona w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym IN-SENS w Legionowie na stanowisku wychowawcy grupy. Oprócz tego prowadzę terapię pedagogiczną (zajęcia ogólnorozwojowe), terapię ręki oraz zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i szkoleniach, m.in.:

  • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 modułowy;
  • Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;
  • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – stopień I;
  • Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym;
  • Terapia ręki – stopień I;
  • Autyzm. Poznaj mój świat;
  • Poczuj i zrozum mój styl myślenia – diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera;
  • Bajkoterapia;
  • Trening jedzenia;
  • Szkolenie AAC – I i II stopień.
Joanna Michalczyk

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE