In-Sens In-Sens Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa


Swoją przygodę zaczęłam w wieku 16 lat prowadząc zajęcia z autystyczną dziewczynką, później jako asystent osoby niepełnosprawnej a następnie prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Metody Krakowskiej oraz pracując w przedszkolach.
Studiowałam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.
Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pracy Metodą Krakowską Jagody Cieszyńskiej, szkolenia z Jackiem Kielinem czy Moniką Jerzyk, prowadzę również zajęcia z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.Praca z myślą o dzieciach pozwala mi realizować siebie, ale przede wszystkim jest ciągłym wyzwaniem, które wymaga ode mnie postawy twórczej i uczy odpowiedzialności.

PSYCHOLOG, DIAGNOSTA

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego na kierunku edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz absolwentką studiów podyplomowych w Mazowieckiej Szkole Medycznej w Warszawie, na Wydziale Nauk Medycznych, gdzie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu terapii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Od 15 lat pracuje z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny, diagnosta, terapeuta integracji sensorycznej i terapii ręki. Praca z dziećmi to dla mnie nie tylko ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka, ale przede wszystkim radość z postępów jakie dostrzegam prowadząc terapię. W swojej pracy stawiam na indywidualne podejście do każdego dziecka. Pracę opieram na budowaniu zaufania oraz szczerych relacjach zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci, które wypełniają mój czas swoim śmiechem, radością i miłością. Uwielbiam czytać książki oraz podróżować.

OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA SI

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończyłam również studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola, uzyskując tytuł pedagoga specjalnego. Pracowałam z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z dziećmi z różnymi wadami genetycznymi.

Podnoszę swoje kwalifikacje i rozwijam się zawodowo uczestnicząc w kursach zawodowych i szkoleniach, było to: metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, trzystopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

W pracy z dzieckiem ważne dla mnie jest prowadzenie zajęć adekwatnie do założeń programu zajęć z uwzględnieniem bieżących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; wspieranie go w rozwoju emocjonalnym, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Istotna jest również współpraca z rodzicami dziecka ukierunkowana na wymianę informacji na temat funkcjonowania dziecka oraz ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny i Logopeda 

Nazywam się Karolina Kowalczyk.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym i logopedą specjalizującym się w komunikacji osób niepełnosprawnych, jednak z serca i z głowy jestem detektywem nieustannie poszukującym rozwiązań zagadek językowych. W swojej pracy kieruje się zasadą, że każdy zamek da się otworzyć — jeśli nie masz klucza, weź wytrych. Do wspólnej drogi komunikacyjnej zawsze zapraszam rodzinę pacjenta, bo dobrze wiem, że żaden pociąg bez załogi nie pojedzie i konieczna jest współpraca. Pracuję holistycznie i czerpię z mądrzejszych od siebie. Uważam, że podstawą każdej terapii jest wnikliwa diagnoza, dlatego lubię pytać. Doświadczenie zdobywałam w szkołach, przedszkolach, ośrodkach diagnostycznych i poradniach. Przez cztery lata prowadziłam szkolenia i staż logopedyczny w Fundacji Synapsis. Aktualnie  prowadzę szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w Fundacji In-Sens. Tworzę narzędzia i strategie komunikacyjne dla osób z zaburzeniami językowymi oraz prowadzę diagnozy i obserwacje poziomu rozwoju językowego. Oprócz tego bardzo ważne jest dla mnie rozpowszechnianie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w przestrzeni publicznej, dlatego rozpoczęłam w tym roku program szkolenia personelu medycznego w tej dziedzinie.

Ukończyłam liczne kursy z zakresu AAC, m.in. PECS i Makaton, uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych (m.in. dotyczących wspierania terapii, budowania tożsamości, psychoedukacji, współpracy z rodziną, funkcjonalnej komunikacji, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych).

W wolnych chwilach czytam, jeżdżę na rowerze, chodzę po lesie oraz praktykuje jogę.

PSYCHOLOG I TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Ukończyłam także kurs Integracji Sensorycznej uprawniający do diagnozowania oraz prowadzenia terapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zdobywałam w przedszkolach muzycznych, Montessori i anglojęzycznych oraz podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Obecnie pracuję w IN-SENS jako terapeuta SI z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Pracuję w podejściu holistycznym i systemowym.

Warsztat pracy opieram na rzetelnej wiedzy, którą nieustannie poszerzam podczas licznych kursów i szkoleń, takich jak: Terapeuta Terapii Neurotaktylnej, Trener Kontroli Złości, Trening Umiejętności Społecznych, Terapeuta Ręki i inne.

Praca z dziećmi jest dla mnie nieustanną inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych oraz własnego rozwoju zawodowego. W kontakcie z dziećmi zależy mi na tym, by pokazywać im od samego początku, że ich potrzeby i emocje są ważne. I jeśli odpowiednio o nie zadbamy nasza relacja terapeutyczna będzie źródłem radości, a to w połączeniu z bliską współpracą z rodzicami jest źródłem sukcesów i efektów terapeutycznych.

23 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się zakończenie roku przedszkolnego 2020/2021 😊

Jednak nie był to zwykły dzień… niby zaczął się jak zawsze: zabawą, śniadankiem ale potem okazało się, że czeka na Nas wiele niespodzianek przygotowanych przez Nasze cudowne Ciocie 😍

Było rozdanie przez Panią Dyrektor dyplomów, malowanie twarzy, robienie baniek mydlanych, ścieżka sensoryczna, malowanie wspólnego pejzażu na folii oraz uroczysty piknik z zimnymi lodami 🍦mniam 😋

Jednak największą radość sprawił Nam dmuchany zamek, który był oooogromnych rozmiarów 🙉

Wszystkim przedszkolakom życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji 😀

Terapeuta pedagogiczny, logopeda

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Następnie ukończyłam studia na kierunku pedagogika korekcyjna z terapią pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, uzyskując tytuł magistra. Logopedię, która od początku mojej pedagogicznej drogi, była  moim marzeniem, ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Jestem także terapeutą logorytmiki oraz terapeutą ręki. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać jako wychowawca przedszkolny w grupie integracyjnej.  Praca z dziećmi daje mi ogrom satysfakcji, mimo trudnych wyzwań, a może dzięki nim, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, aby jeszcze lepiej pomagać dzieciom.
Ukończyłam następujące kursy i  szkolenia:

PSYCHOLOG

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Psychologia w specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy oraz metod i technik pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wspierania rozwoju, m.in.: – Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – szkolenie kwalifikacyjne. – Stanford-Binet 5 – Podstawowa i zaawansowana interpretacja wyników. – Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria 5/6 R – szkolenie kwalifikacyjne. – Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. – Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. – Kurs Trening Umiejętności Społecznych.– AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – szkolenie I i II  stopnia. – Rozwój komunikacji u osób z ASD.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki i staże, m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Klinice Psychiatrii Szpitala Bielańskiego a także w pracy zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej jako asystent – cień dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poszerza wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do dziecka, nacechowanym życzliwością, cierpliwością, empatią i optymizmem a także  na wspieraniu rodziców i całej rodziny. 

Kolorowe szaleństwo

Do zabawy będziemy potrzebować wydrukowanych śladów  stóp i rąk w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim.

Dzięki tej zabawie możemy ćwiczyć kolory i jednocześnie równowagę.

Na podłodze układamy odciski stóp i rąk w jednym kolorze np. niebieskim. Dziecko chodząc po śladach opatrzy się z kolorem, który jednocześnie będziemy nazywać.  Ścieżkę możemy zacząć od ułożenia stóp, następnie kładziemy odcisk ręki, potem odcisk stopy, nogi a ścieżkę kończymy odciskiem obu rąk. Oczywiście ułożenie ścieżki może być dowolne, zależy od wyobraźni osób które będą się bawiły razem.

Na początku to osoba dorosła pokazuje jak należy pokonać ścieżkę.

Z czasem gdy już utrwalimy kolory, możemy budować dłuższe ścieżki cztero kolorowe.

Gdy dziecko pokonuje ścieżkę, powinno mówić na jakim kolorze staje.

Ścieżkę możemy również wykorzystać do utrwalania stron ciała ( lewa noga- prawa noga, lewa ręka- prawa ręka).

POWODZENIA 🙂

Skontaktuj się

z nami

Zadzwoń do nas
+48 500 387 298
+48 502 829 809
Napisz do nas
biuro@in-sens.pl
Przyjdź do nas
Księdza Jana
Ignacego Skorupki 28,
05-120 Legionowo
Kiedy
OD PONIEDZIAŁKU
DO PIĄTKU 800-1400
WEEKENDY NIECZYNNE